พิธีฌาปนกิจศพพระอธิการสุจิตร สุจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาส ฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2562  เ...