ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณชุมชนคนต่างด้าวใกล้วัดห้วยม่วง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เ...