ประธานให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ

วันนี้ (19 ก.ค.2562) เวล...