เศรษฐกิจแม่สอด

Economy

เศรษฐกิจ

การเงินการคลังและการธนาคาร

สถาบันการเงินและธนาคารในเมืองแม่สอดที่เปิดบัญชีกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีจำนวน 22 แห่ง ซึ่งมีรายชื่อและสาขา ดังนี้[7]

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า แม่สอด
 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอินทรคีรี แม่สอด
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 6. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า แม่สอด
 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ตลาดพาเจริญ แม่สอด
 9. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า แม่สอด
 10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 11. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 12. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด
 13. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า แม่สอด
 14. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 15. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
 16. ธนาคารออมสิน สาขาแม่สอด
 17. ธนาคารออมสิน สาขา ตลาดพาเจริญ แม่สอด
 18. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สอด
 19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่สอด
 20. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพระธาตุผาแดง
 21. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่สอด
 22. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย สาขาเมก้าโฮม แม่สอด
 23. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขาแม่สอด
 24. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สาขาแม่สอด

ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

 1. Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอด
 2. ตลาดโลตัส สาขาแม่สอด
 3. ฮงล้งมินิมาร์ท
 4. ไทยแสงทองมินิมาร์ท
 5. ไทยแสงทองมินิแม็คโคร
 6. มามาโฮมมาร์ท
 7. มุกดามาเก็ต
 8. เมก้าโฮม สาขาแม่สอด
 9. Makro สาขาแม่สอด
 10. โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด เปิดปลายปี58

การค้าขายชายแดนไทย-พม่า

Economy980x300

ตลาดริมเมย

         มูลค้าการค้าขาย: ภาพรวมเศรษฐกิจของ อ.แม่สอด เติบโตเฉลี่ย 20% ทุกปี ถือเป็นการค้าชายแดนที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดทางภาคเหนือของไทย โดยมูลค่าส่งออก ปี 2554 มูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ปี 2555 มูลค่า 3.7 หมื่นล้านบาท ปี 2556 มูลค่า 4.3 หมื่นล้านบาท และปีนี้ (2557) เฉพาะแค่เดือน ม.ค.-ก.พ. ยอดถึง 8.6 พันล้านบาท คาดสิ้นปีมูลค่าจะถึง 5 หมื่นล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ น้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ

         ส่วนการนำเข้าสูงขึ้นเช่นกัน ปี 2554 มูลค่า 8 พันล้านบาท ปี 2555 มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท ปี 2556 มูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าเกษตร เป็นต้น นอกจากนั้น ในปัจจุบัน ภายใน อ.แม่สอด เกิดการเติบโตอย่างยิ่ง มีห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ผุดขึ้น 2 แห่ง คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเกือบ 600 ยูนิต บางแห่งแค่ตอกเสาเข็ม ก็ถูกจองหมดแล้ว อีกทั้งยังมีการเปิดโรงพยาบาล และร้านวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ทำให้ราคาที่ดินของ อ.แม่สอด เพิ่มจากอดีต 5-10 ปีที่แล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 เท่าตัว เหล่านี้บ่งบอกได้ดีว่า เศรษฐกิจในพื้นที่แห่งนี้ กำลังบูมสุดๆ[8]